Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1: Satıcı Bilgileri

Satıcı Adı: Darma Organizasyon ve Otel İşletmeciliği Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Satıcının İnternet Adresi: www.berraceramic.com
Satıcı Adresi: Uçhisar beldesi, Tekelli Mh. Muallim Hasan Arısoy Sk. Sayı:10
Satıcının Telefon Numarası: +903842192109
Satıcının E-posta Adresi: sales@berraceramic.com

MADDE 2: Alıcı Bilgileri

WWW.BERRACERAMIC.COM ALIŞVERİŞ SİTESİNE MÜŞTERİ OLARAK ÜYE OLAN KİŞİ. ÜYELERDE KULLANILAN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR. (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)

MADDE 3: Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine göre satış ve Kalitesi ve satış fiyatı siparişin sona erdiği anda belirtilen Ürünlerin teslimi.

MADDE 4: Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

4.1. Ürünlerin temel özelliklerine “www.berraceramic.com” adresinden ulaşılabilir.
4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
4.3. Ürün adedi, marka/modeli, rengi, adedi, satış fiyatı, ödeme şekli ve siparişin kesinleştiği andaki bilgilerinden oluşur.
4.4. Ürünün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecek olup iade yapılmayacaktır.

MADDE 5: Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

Madde 4.2’de belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 6: Ürünlerin Teslimi

6.1. Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile ambalajlı ve sağlam olarak teslim edilir. Bu süre, tüketiciye yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısı aracılığıyla bildirilmek kaydıyla en fazla on güne kadar uzatılabilir.
6.2. Ürünler, Alıcı’nın belirttiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı sorumlu tutulamaz.
6.3. Alıcı, Ürünleri teslim aldığında kontrol etmek ve gördüğü kusurları derhal Satıcıya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 7: Cayma Hakkı

7.1 Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Alıcı, teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ürünü kendisine veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa.
7.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, e-posta veya faks yoluyla bildirimde bulunulması gerekir.
7.3 İadelerin işleme konulabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade formunun eksiksiz doldurularak iade paketine konması ve “www.berraceramic.com” adresinden iade formunun doldurulması gerekmektedir.

7.4 İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

7.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
7.6 İadesi istenilen ürün/ürünlerin paketi hasar görmemiş, kullanılmamış bir şekilde, tüm aksesuarları ve orijinal kutusuyla birlikte, e-faturada yer alan ‘‘İade Bölümü’’ eksiksiz doldurup, imzalandıktan sonra berra ceramic’in anlaşmalı kargo şirketi PTT Kargo ile Berra Ceramic, Uçhisar beldesi, Tekelli Mh. Muallim Hasan Arısoy Sk. No:10 Nevşehir adresine gönderilmelidir.
İade ürün gönderilerinde, PTT kargo yetkilisine 904533888 numarası ile gönderim yapılacağı bilgisi iletilmelidir.
PTT kargo ile yukarıda belirtildiği şekilde yapılan iadelerde kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır. PTT Kargo haricinde gönderilen iadelerde gönderi masraflarından Satıcı sorumlu değildir.
7.7 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

MADDE 8: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 9: Genel Hükümler

9.1 Alıcı, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
9.2 Alıcı; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
9.3 Kargo firmasının, Ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

9.4 Satıcı, Ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
9.5 Satıcı, Ürünlerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.
9.6 Satıcı, Ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, Satıcı 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SatıcıI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
9.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
9.8 Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı’nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı’ya iade eder. Satıcı’nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 10: Yetkili Mahkeme

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 11: Diğer Hükümler

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Satıcı: DARMA ORGANİZASYON VE OTELCİLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Alıcı: MÜŞTERİ OLARAK WWW.BERRACERAMIC.COM ALIŞVERİŞ SİTESİNE ÜYE OLAN KİŞİ. ÜYE OLURKEN KULLANILAN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ESAS ALINIR.

Berra Ceramic 2023 © Tüm Hakları Saklıdır.
×